02-12-2011

Op schema in de voorbereidingen voor Londen 2012

Moet het nog gezegd dat we op dit moment in een superdrukke periode zitten, in de aanloop naar Londen 2012!

We hebben inmiddels de werelbekerwedstrijden van Odense en Stuttgart achter de rug en bij beide gelegenheden zijn we eigenlijk met gemengde gevoelens naar huis gekomen.
In Odense besliste de tooghulp dat er net op het moment dat Le Beau aan de proef ging beginnen, een nieuw biervat moest gestoken worden. De onhandige manier waarop dat gebeurde, bracht Le Beau danig uit concentratie, wat zich jammer genoeg ook in het resultaat liet gevoelen. Jammer dus, want de prestatie op zich was top!
Bekijk hier de resultaten van Odense in detail.

In Stuttgart zette Le Beau een goede prestatie neer, alleen de glans ontbrak, waardoor er op dat moment misschien een paar vraagtekens rezen, zij het onterecht.
Bekijk hier de resultaten van Stuttgart in detail.

Want achteraf beschouwd, zitten we toch nog altijd op schema in de voorbereiding voor Londen 2012. In de Olympische ranking bekleedt Philippe op dit ogenblik de 14de plaats (er mogen nog 17 individuele ruiters aan de Spelen deelnemen, naast de teamploegen) en nationaal staat hij nog steeds op een 2de plaats, achter Jeroen Devroe.

Voldoende redenen dus om met frisse moed  naar Frankfurt te trekken en, vooral, om nog een tandje bij te steken voor eigen publiek in Mechelen op 27 en 28 december.
Wij zijn er alleszins klaar voor en we rekenen natuurlijk in Mechelen op de steun van de supporters om een mooie prestatie te kunnen neerzetten!